ПЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Деян. 9, 26-31; 1Ин. 3, 18-24; Ин. 15, 1-8

Християнството проявява своята сила само там, където учениците Христови творят дела на милосърдие; там, където те творят благо. Обикновено това се случва в бедните страни, където работят мисионери и миряни доброволци. За съжаление, това малко се забелязва в традиционно християнските страни, сякаш християните не се грижат за силата на своето свидетелство в своята родина. Но Евангелието трябва да се проповядва именно чрез хляб, изцеление на болните и помощ за онези, които са в нужда.

Read more...
 
ЧЕТВЪРТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Ако попитаме: „Кой в своя живот е почувствал колко силно Бог е загрижен за него?”, сигурно мнозина ще отговорят: „Да, аз вече много пъти имах възможност да се убедя, че Бог се грижи за мен!” Така ще отговорят онези, които са добре, които не се сблъскват в живота си с някакви сериозни проблеми, онези, в чието семейство всички са здрави и нямат повод да се оплакват от липсата на работа или пари, а децата не им създават особени грижи. Когато всичко върви добре, можем спокойно да кажем: „Аз знам, че Бог се грижи за нас!”

Read more...
 
ВТОРА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ - НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Бог ни обича като Негови деца. Макар да знае, че сме слаби и грешни, Той продължава да ни обича, без да обръща внимание на това колко често Го обиждаме с нашите грехове. Грехове, които могат да ни отделят от Господ завинаги. Любовта на Бог към нас е Милосърдна любов. Той ни осинови в Неговия Син, Исус, Който страда и умря на Кръста за нас, грешниците. Нека да се молим все по-дълбоко на осъзнаваме величието на Кръщението, чрез което сме очистени, и ценността на Кръвта, чрез която сме изкупени.

Last Updated on Saturday, 11 April 2015 16:50
Read more...
 
ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ PDF Print E-mail
There is no translation of this article

“Този Исус, Който умря, Бог Го възкреси. Той е жив и е с нас...” Присъствието на Исус наистина е неуловимо. На онези, които мислят, че виждат “дух”, Той показва, че е “от плът и кръв”, макар и по различен начин. Той може да бъде видян, докоснат, може да се храни, но все пак е различен от онзи Исус, Когото Апостолите са познавали. Осъзнаването на тази истина е неотменна част от дългия път на вярата.

Last Updated on Saturday, 18 April 2015 15:09
Read more...
 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Ангелът, когото срещат дошлите при гроба на Учителя жени, им съобщава потресаваща вест: „Той възкръсна!” Така в света идва фактът, стоящ в основата на християнската вяра. Вестта носи ангел, Божи посланик – което означава, че предаваната информация притежава свръхестествено равнище на истинност. Ангелът започва с думите: „Не се плашете!” Така Бог започва всъщност всеки Свой контакт с човека, давайки му да разбере, че всемогъществото Му няма да бъде насочено против него.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 40