XVIII Обикновена Неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Хората тръгнали след Исус, за да слушат Словото Божие от Неговите уста. Те Го следвали три дни. Останали без храна. Исус ги съжалил и ги нахранил, извършвайки чудото на умножаването на петте хляба и двете риби, с което наситил глада на пет хиляди човека. Този хляб бил знак на Неговата Любов. Но Исус дошъл на земята не само за да нахрани гладните, да излекува болните и да утеши скърбящите.

Read more...
 
XVII Обикновена Неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

„Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филипа: отде да купим хляб, за да ядат тия? А това казваше, за да го изпита; понеже Сам знаеше, какво щеше да направи...” (Ин. 6, 5-6) Въпросът на Исус поразява учениците. Какво могат да направят те за тази хилядна тълпа? Как да ги нахранят?...

Read more...
 
XV Обикновена Неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Ам. 7, 12-15; Еф. 1, 3-14; Мк. 6, 7-13

По пратениците съдят за това кой ги изпраща. Колкото по-богат и знатен е пратеникът на царя, толкова по-славен е самият цар. Но апостолите се отправили на път в обикновени дрехи и обуща, без пари, без хляб. Нима били вестители на друга слава и друго богатство? Нима благовестието им било благовестие на нищите и бедните? Или мисия на гладни при гладните? Не, не само.

Read more...
 
XVI Обикновена Неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Исус избрал ученици и ги изпратил по двама да проповядват Евангелието. Той им казал: Идете! Аз ви изпращам... Не взимайте нито торба, нито хляб, нито пари, нито обуща... След евангелизацията учениците се върнали при Исус и Му разказали за всичко, каквото направили и каквото научили. Той им казал: «Дойдете сами в уединено място и си починете малко...» (Мк. 6, 31) Тези два фрагмента от Светото Писание говорят за необходимостта от отдих, говорят дори и за това как да го организираме.

Read more...
 
XIV Обикновена Неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Иез. 2:2-5; 2Кор. 12:7-10; Мк. 6:1-6

Понякога изглежда сякаш мисията на Исус няма да успее. Придружен от учениците Си, Той проповядва в синагогата на родния си Назарет. Жителите на града са удивени от мъдростта, с която говори, и от чудесата, за които са чували, че прави. Те са още по-изумени, защото знаят кой е Исус, израснали са с Него.

Last Updated on Saturday, 04 July 2015 16:30
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 42