XVII Неделя през годината PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Св. Лука често представя Исус молещ се, както в днешния Евангелски откъс (11, 1-13) – по време на дългия път към Йерусалим. В дванайсетте глави, които Евангелистът посвещава на този дълъг път, той грижливо припомня девет пъти, че Исус върви към Своята смърт и възкресение. И именно в тази перспектива виждаме днес Исус, Който се моли...

Read more...
 
XVI Неделя през годината PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Повечето тълкуватели на днешния Евангелски откъс (Лк. 10, 38-42) твърде лесно противопоставят Марта и Мария – действието и съзерцанието. Но не за това става дума в диалога между Марта и Исус; и разграничението между двете страни – добрата и по-малко добрата, се прави само за да се придаде единство на Христовите слова. Защото днес Той ни казва нещо особено важно за нашия всекидневен живот.

Read more...
 
XIV Неделя през годината PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Като че ли днешният откъс от Евангелието (Лк. 10, 1-12.17-20) не се отнася за нас, като че ли засяга повече свещениците: именно те на първо място отговарят за разпространението на Благата вест. Но какво тогава правят останалите? Какво правим ние? Нима днешният Евангелски откъс наистина не ни засяга? От момента на кръщението всички християни вече са ученици Христови и също отговорни за съдбата на Евангелието пред Бог и пред света. Всички ние, християните, сме изпратени от Бог, за да подготвим Неговия път.

Read more...
 
XV Неделя през годината PDF Print E-mail
There is no translation of this article

„Ближният” е някой, който попада на нас или на когото ние попадаме „случайно”. Не съм го търсил, не съм го избирал – той не е бил „мой” ближен. Отивам някъде по работа и ето че се случва – един човек има нужда от мен. И ако се замислим, не става ли винаги така в живота ни? Допитайте се до вашия опит и ще установите колко често случайността е причина за много неща и колко плодотворни отношения в нашия живот са породени случайността.

Read more...
 
XIII Неделя през годината PDF Print E-mail
There is no translation of this article

3Цар. 19, 16.19-21; Пс. 15; Гал. 5, 1.13-18; Лк. 9, 51-62

Докато Исус върви по пътя към Йерусалим с напрегнато от усилието лице, някой от хората около Него заявява: „Ще Те следвам, където и да идеш...” А точно преди това Исус е изпратил „пред Себе Си” вестители. Тоест вече не може и дума да става за следване. Трябва да се отиде напред и да се разгласи вестта. Следването вече е пасивно поведение. То наистина е нужно отначало, но скоро се налага да преминем напред – тогава Исус ще е изпълнил земното Си пратеничество, а на нас ще се падне да го продължим.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 56