ИСУС - ЕДИНСТВЕНИЯТ ХРАМ! ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Silviya Miteva   

Йерусалимският храм е бил единствен. В Израил той е бил единственото място за богопочитание. Бил е смятан от израилтяните за единственото земно обиталище на Бога. Но ето че Исус в изблик на гняв прави бич от върви и насилствено изгонва продавачите на добитък и менячите от Храма. Защо си позволява да оспори официалната религия? Главно защото тя се е превърнала в търговия. “Искам вашата любов, не жертвоприношения.” Единственият Храм вече не е ръкотворната сграда, намираща се в Йерусалим, а е Самият Исус, Богочовека. На въпроса на юдейските управници защо гони търговците Той отговаря със загадъчното изречение: “Разрушете този храм и за три дни ще го издигна”. “Той говореше за храма на тялото Си”, уточнява евангелистът.

 

Подобен отговор със сигурност е жегнал дълбоко юдеите. Нека си припомним, че лъжесвидетелите на процеса срещу Исус Му вменяват във вина тъкмо тази фраза, а пък минаващите покрай разпнатия Христос Му се подиграват с думите: “Ти казваше, че ще разрушиш Храма и ще го изградиш наново за три дни – защо сега не спасиш Себе Си и не слезеш от кръста?”

Бих искал и ние, днешните християни, да бъдем толкова проницателни, колкото юдейските управници и да проумеем колко радикално значение има прогонването на търговците от Храма. Понеже и ние често сме подвластни на такива търгашески практики в своето отношение с Бога. Нека само си спомним колко важно е за нас да придобием необходимите заслуги, за да наследим Небесното царство. Като че ли Бог е длъжен да ни “плати” за стоката на нашите заслуги, които Му “продаваме”!

Как да заменим подобна търгашеска вяра с истинска безвъзмездна вяра?

Първо трябва да се обърнем, тоест да се покаем, променяйки изцяло начина, по който възприемаме Бог. Аз съзерцавам Исус и знам, че Той е Бог. Не далечен, а близък на човека Бог. Особено близък на малките, на всички, които не хитруват, които не се уповават нито на това, което са, нито на това, което правят, нито на това, което имат. Един Бог, милеещ за човека, способен да страда и дори да умре, за да може човекът да живее. Ако четем внимателно Евангелието, няма да се заблудим и ще видим, че Исус е единственият Храм, където можем да срещнем Бога.

Нещо повече. Ние самите сме Храмът Божи. Спомнете си думите на Исус: “Ако някой Ме обича, Моят Отец ще го обикне и Ние ще дойдем и ще си направим жилище у него”.

Затова трябва да уважаваме всяка човешка личност и да виждаме в нея Божия храм. Ако всеки от нас има това усещане за светиня при срещата си с другите хора, много неща ще се променят в нашите общества. И понеже сме “храм Божи”, тоест носители на Божието присъствие, ние сме длъжни по всякакъв начин да проявяваме в своя живот и поведение присъствието на божественото в себе си. Чрез християнската си увереност, но също и чрез състрадание и защита на потиснатите и отхвърлените... Все действия, които ще покажат по конкретен начин, че Бог е близък, съвсем близък до всеки човек.

Последно променен на Събота, 24 Март 2012 11:57